• mateřská školA Slavkov

Divadlo Koloběžka v MŠ

Divadlo Koloběžka v MŠ

Děti se aktivně zapojovaly do veselé hudební pohádky "na návštěvě v Broučkově". Hravou formou se seznámily s různými broučky, ovocem, zeleninou a hudebními nástroji.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov