• mateřská školA Slavkov

Divadlo Koloběžka v MŠ

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení