• mateřská školA Slavkov

Distanční výuka pro předškolní děti II.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení