• mateřská školA Slavkov

Distanční výuka pro předškolní děti

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov