• mateřská školA Slavkov

Cvičíme i s kostkami - Broučci

Cvičíme i s kostkami - Broučci

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení