• mateřská školA Slavkov

Cvičení s padákem a overballem - Kuřátka

Cvičení s padákem a overballem - Kuřátka

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení