• mateřská školA Slavkov

Cvičení s overballem - Kuřátka

Cvičení s overballem na motivaci pohádky,,O KOBLIŽKOVI "

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení