• mateřská školA Slavkov

Cvičení rodičů s dětmi - TJ Sokol

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení