• mateřská školA Slavkov

Cvičení rodičů s dětmi - TJ Sokol

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov