• mateřská školA Slavkov

Četly nám děti ze 3 třídy

Četly nám děti ze 3 třídy

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov