• mateřská školA Slavkov

Čertí a andělské zábavné dopoledne u Kuřátek

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov