• mateřská školA Slavkov

Čertí a andělské zábavné dopoledne u Broučků

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení