• mateřská školA Slavkov

Celá školka čeká na Ježíška

Celá školka čeká na Ježíška

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov