• mateřská školA Slavkov

Broučci solná jeskyně

Broučci solná jeskyně

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov