• mateřská školA Slavkov

Barevný týden u Sluníček

Barevný týden u Sluníček

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení