• mateřská školA Slavkov

Adolf Dudek ve školce

Známý ilustrátor dětských knížek. Vystoupení se dětem velmi líbilo. Pan Dudek zapojil všechny děti a na konci svého vystoupení se podepsal do knih, které si děti přinesly. 

 

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení