• mateřská školA Slavkov

Únor

Únor

Děti si osvojí poznatky o tom, jaké máme povolání, proč je důležité do práce chodit. Poznají, jaké zaměstnaní existují, některé si vyzkouší apod.

Vytvoří si zdravý postoj jako základu zdravého životního stylu.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení