• mateřská školA Slavkov

Únor

Únor

Děti si osvojí poznatky o tom, jaké máme povolání, proč je důležité do práce chodit. Poznají, jaké zaměstnaní existují, některé si vyzkouší apod.

Vytvoří si zdravý postoj jako základu zdravého životního stylu.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov