• mateřská školA Slavkov

Akce leden

Milí rodiče, přejeme Vám do Nového roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, zvídavé děti a těšíme se na spolupráci.

 

  • Solná jeskyně - přihlášené děti ze tříd Sluníček a Kuřátek stále navštěvují solnou jeskyni.

          Upozorňujeme, že vzhledem ke zdražení energií musí paní Hansmannová ze solné jeskyně zdražit vstupné.

           Od 1.1.2022  bude jeden vstup stát 50 Kč. Peníze dovybírá třídní paní učitelka.

 

  • „Zvířata v zimě“ – interaktivní environmentální program Střediska volného času v Opavě. Paní Tomanová přijede do naší MŠ ve čtvrtek 20.1. dopoledne. Program proběhne v každé třídě zvlášť, děti se do programu aktivně zapojují. Vstupné bude odečteno z Vašich předplacených 300 Kč (platili jste v září na kulturní akce).

 

  • Velká zimní soutěž – v každé třídě vevnitř proběhne dopoledne 27.1. velká zimní soutěž.

 

  • Zimní zahradní soutěž proběhne na zahradě MŠ při pobytu venku podle aktuálních sněhových podmínek.
  • Individuální konzultace s rodiči předškolních dětí – kdo má zájem, nahlaste se paní učitelce

 

  • Zájmové kroužky – probíhají dle pravidelného rozpisu

 

VÝHLEDOVĚ:

  • V ÚNORU – proběhne dopoledne ve třídě pro děti karneval
  • Karneval SRPŠ v kulturním domě se z důvodu epidemiologické situace letos nekoná.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov