• školní družina a klub

Předávání ocenění v Bredě

V měsíci březnu jsme se především s dětmi 4. a 5. třídy zapojili do výtvarné soutěže 800 let města Opavy. Soutěž byla vyhlášena ZŠ Šrámkova ve spolupráci s městem Opava. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - plošné a trojrozměrné práce. Rozhodli jsme se pro vytvoření trojrozměrné práce. A protože firma Opavia je nedílnou součástí opavského průmyslu, vytvořili jsme obří Fidorku, která byla dále doplněna o další firmy typické pro Opavu jako je Teva (dřívější Galena), Ostroj, Slezská tvorba, Model obaly, cukrovar nebo pivovar. Děti vše doplnily o krásné obrázky opavských soch a budov. S naším dílem jsme v kategorii žáci 1.stupně VYHRÁLI! Děti tak obdrží cenu přímo od primátora města Opavy na slavnostním vyhlášení v OC Breda Weistein 30.5. Všechny zapojené děti si zaslouží velkou pochvalu a paní učitelce Böhmové děkuji za skvělý nápad.

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení