• školní družina a klub

Práce v kroužcích

Jak děti pracují v jednotlivých kroužcích.