• školní družina a klub

Práce v kroužcích

Jak děti pracují v jednotlivých kroužcích.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov