• školní družina a klub

Pohybové skladby v Komárově

V úterý 7. 5. se 18 dětí z kroužku zumby zúčastnilo soutěže v pohybových skladbách v Komárově. Pohybové skladby byly rozděleny dle věku účastníků na: DRUŽINKY, ŠKOLNÍ KLUBY a kategorii ELIT-sportovní kluby. Dále byla vystoupení rozdělena na tanec, gymnastiku a aerobic. Celkem bylo k vidění 15 krásných a nápaditých skladeb. Šlo především o chuť a lásku k pohybu. Naše škola se předvedla jak v kategorii družinek, tak v kategorii školních klubů. Děti se velmi snažily a daly do svého vystoupení úplně všechno. Nakonec si mladší děti vytancovaly krásné 3. místo, starší děvčata si přivezla stříbrné medaile. Všem dětem moc děkuji za vzornou reprezentaci školy. Pochvalu si zaslouží: Eliška Šnajdrová, Nela Stříbná, Ema Fojtíková, Vanesa Havlíková, Karin Juráková, Zoe Cahelová, Diana Gavendová a Danek Šenk z 2. třídy, Kristýnka Korbelová, Anička Trojančíková a Ella Hermína Kuršová z 3. třídy, Liliana Klementová a Jana Malchárková z 4. třídy. Pochvala rovněž náleží starším děvčatům: Viktorce Losertové, Nikolce Grossmannové a Tereze Balíkové z 5. třídy, Sáře Mazurové a Šarlotě Seidlerové.

 

Za ŠD a ŠK Kateřina Kociánová

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení