• školní družina a klub

Paralympiáda v ŠD

Školní družina žije olympiádou i v březnu

 

      O nelehkém životě zdravotně postižených spoluobčanů, jejich omezeních a překážkách v běžném životě se mohou více dovědět děti v měsíci březnu, kdy jsou pro ně v rámci družinové paralympiády pravidelně chystány zajímavé disciplíny. Děti si tak na vlastní kůži mohou vyzkoušet a prožít, jak obtížné to tito lidé mají nejen při plnění sportovních disciplín, ale i v běžném životě.

     První březnové páteční odpoledne děti ve skupinové práci malovaly nohama plakát s jarními motivy, kterým následně vyzdobily školní chodbu. Další disciplínou, kterou děti plnily hned následující pátek, byla soutěž dvojic v překonávání trasy plné překážek. Cestu ztěžovalo znevýhodnění vždy jednoho ze dvojice soutěžících, který měl zavázaný šátek přes oči, neviděl na překážky, musel se při plnění úkolu spolehnout pouze na pomoc svého kamaráda ve dvojici - následovat jeho hlas a plnit jeho pokyny.

    A v pátek 18. 3. si děti vyzkoušely, jaké to je, když má člověk pouze jednu ruku či nohu. Děti utvořily dvojice, kdy jim byly svázány nohy k sobě a musely tak společně proběhnout připravenou trasu. Dále zkoušely ve dvojicích postavit pyramidu z karet, přičemž každý z utvořené dvojice mohl použít právě jen jednu ruku. Na závěr se děti zkoušely oblékat za pomocí jen jedné ruky, aby zjistily, že to opravdu není vůbec jednoduché.

   Děti nadšeně plnily zadané úkoly a svými dotazy projevovaly zájem o pochopení života hendikepovaných lidí. Plnění úkolů nebylo vůbec jednoduché, vyžadovalo maximální soustředění dětí, jejich pozornost a trpělivost.

Děti si tak zkusily disciplíny, které jim otevřely cestu k chápání života hendikepovaných lidí, jejich pohledu na svět a hodnoty vzájemné pomoci.

Za ŠD Kateřina Böhmová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov