• školní družina a klub

Horolezecká stěna - SVČ Opava

      V pátek 14. 4. se děti školní družiny zúčastnily projektového odpoledne, během kterého navštívily Středisko volného času v Opavě. V prostorách místní tělocvičny už na ně čekali zkušení instruktoři, kteří děti seznámili s bezpečností a způsobem šplhání po umělé horolezecké stěně. Po úvodní rozcvičce si děti samy mohly vyzkoušet přímo v praxi, že lezení není vůbec jednoduché. Na vlastní kůži se mohly přesvědčit, že ke zdolání stěny je zapotřebí síly, soustředění, opatrnosti a rozvahy. Děti svými lezeckými výkony překvapily nejen instruktory, ale často i samy sebe. Vedle chlapců se na stěně svými výkony blýskla i mnohá děvčata. Na závěr děti čekaly zábavné soutěže skupin a také sladká odměna za vzorné chování a pozornost, se kterou celé odpoledne cvičily. Děti odcházely domů vyčerpané, ale šťastné z nových zážitků a zkušeností. Tato akce se u dětí setkala s velikým nadšením a zájmem. Všechny děti si sportovní odpoledne moc užily a už se těší na příští aktivity.

Kateřina Böhmová

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov