• školní družina a klub

Geologické odpoledne

    V pondělí 11. 12. 2023 jsme společně ve školní družině uvítali pana Ing. Schlingera, který se věnuje geologii. Během jeho poutavého vyprávění jsme se společně přenesli do dávných časů, kdy se utvářel povrch naší planety. Objasnili jsme si, jak vznikala pohoří, horniny a nerosty, co vše mělo vliv na vznik života na Zemi, ... Děti pozorně naslouchaly poutavému výkladu, mnohé z nich aktivně odpovídaly na otázky související s tématem výkladu. Následně si mohly děti prohlédnout sbírku zajímavých minerálů. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo přijato s nadšením a zájmem dětí, přineslo jim mnoho zajímavých informací. Společně jsme strávili velice příjemné odpoledne.

 

Kateřina Böhmová

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení