• školní družina a klub

Družina

 

Když si děti po obědě vyberou činnost podle svého zájmu