• školní družina a klub

Říjen v ŠD

A JE TADY PODZIM S POHÁDKOU ZA HUMNY JE DRAK

 

  • Zahájení pravidelné činnosti zájmových útvarů
  • Kreslíme, malujeme a vyrábíme pohádkového draka (i jiné pohádkové bytosti)
  • Kvíz – „Jak dobře znáš pohádky“
  • Soutěž „Kouzelník podzim“ – výroba ozdob z přírodnin
  • Tradiční drakiáda nejen pro děti ŠD – výroba dráčků
  • Celá družina hraje pálkovanou, fotbal, florbal, vybíjenou
  • Plníme disciplíny do družinové Knihy rekordů
  • Halloween – výroba dýňových strašidel