• školní družina a klub

Prosinec v ŠD a ŠK

 

6. 12. Šachový turnaj - přebor škol 1. – 5. třída

7. 12. Šachový turnaj – přebor škol 6. – 9. třída

8. 12. Vánoční besídka v KD

20. 12. Vánoční nadílka pro děti v ŠD

* malujeme a kreslíme ZIMU

* tvoříme svícny a vánoční dekorace

* výroba vánočního přání

* vyrábíme drobné dárečky pro své nejbližší

* užíváme si zimní sporty

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov