• školní družina a klub

Plán ŠD a ŠK na prosinec 2019

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení