• školní družina a klub

Plán na únor

  • Valentýnské tvoření
  • 13. 2. Maškarní karneval ŠD
  • Týden zdraví
  • zimní radovánky

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení