• školní družina a klub

Plán na březen

Co všechno společně prožijeme v ŠD a ŠK v měsíci březnu roku 2023

 

- florbalový turnaj v Opavě – chlapci školního klubu

- tvoříme výrobky a dekorace na Velikonoční výstavu

- tvoříme obří velikonoční kraslici do soutěže

- plníme disciplíny do Knihy rekordů školní družiny

- kreslíme a malujeme JARO

- více sportovních aktivit venku

- jarní výzdoba školní družiny

- březen = měsíc knihy – zábavné odpoledne s knihou

- pastelkový týden

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov