• školní družina a klub

Den Země v ŠD

Den Země v ŠD

 

 

22. duben je věnovaný planetě Zemi. Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a hledání možných preventivních řešení těchto problémů. Také s dětmi školní družiny jsme si povídali o tom, jak můžeme přírodě pomoci. Řeč byla o tom, jak a proč správně třídit odpad, o rozložitelnosti jednotlivých materiálů ve volné přírodě. Poté si děti vyplnily dva kvízy zaměřené na třídění odpadu. Pro děti byla připravená hra v areálu školy. Děti si vyrobily čelenky s naší planetou a planetu Zemi z papíru. A právě ve čtvrtek 22.4. jsme se s dětmi vydali sbírat odpadky v okolí naší školy a prošli jsme a vyčistili i malou část naší obce. Musím všechny děti pochválit, jak braly vše zodpovědně a s radostí se do všech aktivit zapojily.

U této příležitosti jsme se s dětmi zapojili do soutěže Den Země – Ze života hmyzu, kterou pořádá Středisko volného času Ostrava – Zábřeh. Soutěž je rozdělena do osmi tematických týdnů a každý týden bude pro děti připraven jeden úkol, jehož splnění budeme realizovat právě v rámci školní družiny.

Za ŠD Kateřina Plachká