• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


  Základní školA Slavkov

Žákovský parlament

Slib člena žákovského parlamentu

Slibuji, že jako zvolený zástupce žáků budu pracovat pro Základní školu Slavkov. Budu se zúčastňovat pravidelných schůzek, podílet se na plnění úkolů, které si stanovíme. Budu sledovat dodržování školního řádu a zásad chování mezi žáky a učiteli. Budu usilovat o férové jednání mezi žáky, podle svých sil nedopustím vylučování z kolektivu, ponižování, zesměšňování, budu dbát zásady, že každý na naší škole má právo na pocit spokojenosti a štěstí.

 

Členové parlamentu

 

2015/2016

Zástupci, kteří ve své třídě obdrželi největší počet hlasů:

 • Adrien Tanekou - 4. – 146 hlasů
 • Luděk Klein - 5. - 54 hlasů
 • Nikola Kosterová - 6. A - 60 hlasů
 • Pavla Hrazdilová - 6. B - 75 hlasů
 • Josef Vavrovič - 7. A - 89 hlasů
 • Jakub Quis - 7. B - 96 hlasů
 • Richard Volovský - 8. A - 73 hlasů
 • Ondřej Chodura - 8. B - 84 hlasů
 • Ivana Štantejská - 9. A - 82 hlasů
 • Mirka Pavlíčková - 9. B - 98 hlasů

 

Karolína Potepová se bude zúčastňovat zasedání parlamentu.

 

Další zástupci podle absolutního počtu odevzdaných hlasů:

 • Monika Lischková - 7. B - 80 hlasů
 • Dominik Špilháček - 9. B - 77 hlasů
 • Martin Majnuš - 9. B - 72 hlasů
 • Martin Pavlík - 9. A - 71 hlasů
 • Michal Kostera - 8. A - 71 hlasů
 • Katka Uvírová - 9. A - 67 hlasů

 

Další kandidáti, kteří obdrželi kolem 50 hlasů a více, do ŽP však neprošli:

Anna Nádeníčková, Karolína Potepová /65/, Lucka Černochová, Lucka Špilháčková, Matěj Režnar, Tereza Rymanová.

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol