• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2018/2019: 6.-9. třída

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol