• školní družina a klub

Śkolní klub

Školní klub  a zájmové kroužky 2017/2018: 6.-9. třída

 

Začneme pracovat v týdnu od 2.10. do 6.10. 2017. Cena činí 200,-Kč za pobyt v ŠK i za kroužky.

 

Pondělí: školní klub + posilovna                               12.30 – 14.00 /p. Malčeková/

               sportovní: SG                                              13.25  - 14.15 /p .Malčeková, p. Urbanská, p. Řehulka/

               hudební:4.-9.tř                                            14.15 - 15.00 /p. Malčeková/

               pohádkový                                                  15.00- 16.00 hod (p.Urbanská)

               počítačový: 3.- 6. třída                               15.00 - 16.00 (p. Bendíková

 

Úterý: školní klub + posilovna                                  12.30 –14.00 /p .Malčeková/

            hudební:4.-9.tř                                               14.00 - 15.00 /p. Malčeková/

            sportovní: 6 – 9.třída:                                    13.30 – 14.15 hod /p. Plachká/

            sportovní: SG                                                  15:00 – 16:00 /p. Urbanská, p. Malčeková, p. Řehulka/

            taneční: Zumba: 3.-9.tř.                                 15.00 – 16.00 /p. Plachká/ v klubu

            kybernetika:I skupina: 5.–8. třída:                15.00 – 16.00 /p. Grygarčík/

            sudoku: 6.-9. tř:                                              13.30 -14.00 /p. Frýbová/

 

Středa:   školní klub + posilovna                                12.30 –14.00 /p. Malčeková/

              hudební: 4.-9.tř                                             14.00 – 15.00 hod (p. Malčeková)

              sportovní: SG                                                13.25  - 14.15 /p. Malčeková, p. Urbanská, p. Řehulka/

              fotografický                                                   14.00 – 15.00 /p. Ryba/          

              přírodovědný                                                 14.00 – 15.00 /p. Hlásná/

              šikulka: pletení z papíru: 3.- 9.tř.                 15:00 - 16:00 hod /p. Plachká/

              náboženství: 6.-9. tř:                                    16:00 – 16.45/p. Kremserová/

 

Čtvrtek: školní klub + posilovna                                12.30 – 14.00 /p.Malčeková/

              sportovní: SG                                                13.30  - 14.15 /p. Malčeková, p. Urbanská, p. Řehulka/

              sportovní:balet                                             13.30 -14.30 /p. E. Kvarčáková/

               hudební: 4.-9.tř                                            14.15 - 15.00 /p. Malčeková/

              šikulka: paličkování:                                      15.00 – 16.00 /p. Sedláčková, p. Hlávková/

              pro bystré hlavy: 3.-9.tř.                               15.00 - 16.00 /p. Bendíková/

              kybernetika: II skupina: 5.–8. třída:            15.00 – 16.00 /p. Grygarčík/

 

Pátek:  školní klub + posilovna                                   12.30 –14.00 /p. Malčeková/

            sportovní v klubu                                             12.30 – 13.30 /p. Urbanská/

            Šikulka: vaření                                                  13.30 – 15.00 /p. Urbanská/-  budou se vybírat peníze na potraviny

            taneční: Monteráčci  a slet. skladba                13.30 - 15.00 (p. Trojančíková, p. Holešová,

            hudební: 4.-9.tř                                                14.00 – 15.00 - 16.00 /p. Malčeková/

            hudební: kytara a zpěv: 4.-9.tř                        15.00 - 16.00 /K. Vaňková/

            mladý zdravotník: 3.-9.třída                            14.30 - 16.00 /D. Poštulka a V. Urbancová/

            sportovní 6.–9.třída                                         15.00 – 16.00 (p. Urbanská)

 

za ŠK Helena Malčeková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol