• školní družina a klub

Kroužky školní družiny

Zájmové kroužky ŠD a jiné zájmové útvary

pro 1-5. třídu

ve školním roce 2018/2019

 

Pondělí:ANGLIČTINA: 1. třída12. 45 – 13. 25                  E. Sikorová, M. Frýbová
 Mladý zdravotník:  1. - 3. třída13. 30 – 14. 15B. Šašková
 taneční: Mini Monteráčci - výběr: 1. - 3.třída13.45 - 15.00M. Trojančíková
 sportovní: 1.– 5.třída (příprava na soutěže)14. 15 - 15. 00P. Urbanská
 Náboženství: 4.-5.třída13. 30 – 14. 15Maleňáková
 HUDEBNÍ: 4. – 9. třída14. 00 – 15. 00H. Malčeková
 

Mladý zdravotník:  4. - 5. třída

Mladý zdravotník:  4. - 5. třída

12. 45 – 13. 30

13.30 - 15.00

B. Šašková

B. Šašková

 SPORTOVNÍ – SG:15. 00 - 16. 00 
 SPORTOVNÍ: BASKET 1.- 5. třída15. 00 - 16. 00H. Malčeková,  .Kadaňka
 Náboženství: 1. a 2. třída15. 00 - 16. 00K. Vančátová
 Šikulky:15. 00 - 16. 00K. Plachká
 Počítačový:  3.- 6. třída15. 00 - 16. 00Z. Bendíková
    
Úterý:Angličtina: 2. třída12. 45 – 13. 30Z. Bendíková, T. Hodný
 HUDEBNÍ – SBOREČEK13. 00 – 13. 45M. Hymlárová
 HUDEBNÍ: 4. – 9. třída14. 00 – 15. 00H. Malčeková
 SPORTOVNÍ: BASKET  1.- 5. třída15. 00 – 16. 00H. Malčeková,  .Kadaňka
 SPORTOVNÍ – SG:15. 00 – 16. 00P. Urbanská, H. Malčeková, M. Řehulka, instruktorky
 Šikulky:  vaření15. 00 – 16. 00
K. Plachká
 Šikulky:15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
    
Středa:hudební: sboreček STŘEDŇÁCI: 4. – 5. třída13. 00 – 13. 45H. Malčeková
 hudební: 4. – 9. třída14. 00 - 15. 00H. Malčeková
 Náboženství: 3. třída:14. 15 - 15. 00K. Vančátová
 taneční: Mini Monteráčci: 1. - 3.třída:13. 00 - 14. 00P. Urbanská
 HUDEBNÍ – FLÉTNA: 1.-3.třída:14. 15 – 15. 00K. Plachká
 SPORTOVNÍ: BASKET  1.- 5. třída:15. 00 – 16. 00H. Malčeková,  .Kadaňka
 Šikulky:15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 Šikulky:   ruličkování /4.-9.tř/:15. 00 – 16. 00K. Plachká
 SPORTOVNÍ – SG:15. 00 – 16. 00P. Urbanská, H. Malčeková, instruktorky
    
Čtvrtek:hudební:  4. – 9. třída14. 00 – 15. 00H. Malčeková
 sportovní: balet:13. 00 - 13. 45E. Kvarčáková
 sportovní: Šachy:14. 00 – 15. 00 
 POHÁDKOVÝ:15. 00 - 16. 00P. Urbanská
 ŠIKULKA: PALIČKOVÁNÍ:15. 00 – 16. 00
V. Sedláčková, p. Hlávková 
 SPORTOVNÍ – SG/pokročilí/:15. 00 – 16. 00
 P. Urbanská, H. Malčeková, M. Řehulka, instruktorky
 Pro bystré hlavy:  3.- 9. třída15. 00 – 16. 00Z. Bendíková
 TANEČNÍ: Zumba:15. 00 – 16. 00K. Plachká
    
Pátek:hudební:  4. – 9. třída13. 30 – 14. 30H. Malčeková
 vycházky do okolí: 1-5. třída13. 00 – 16. 00Z. Bendíková, K. Plachká
 TANEČNÍ – MONTERÁČCI - VÝBĚR: 5.- 9.třída13. 30 – 15. 00M. Holešová

 

 

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol