• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Kalendář akcí

Školní rok  2018/2019

  
ZÁŘÍ 

3. 9. 2018

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

5. 9. 2018

6. 9. 2018

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ PRVNÍ AŽ PÁTÉ TŘÍDY

VÝTVARNÝ WORKSHOP "SLAVKOV V OBRAZECH"

10. - 11. 9.

11. - 12. 9.

15. 9. 2018

18. 9. 2018

24. 9. 2018

27. 9. 2018

ADAPTAČNÍ KURZ 6. B

ADAPTAČNÍ KURZ 6. A

DEN SLAVKOVA - VYSTOUPENÍ NAŠICH DĚTÍ, ŠTAFETOVÝ BĚH

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO 1. TŘÍDU A 6. TŘÍDY

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "VIKINGOVÉ" 4. - 9. ROČNÍK    

MÍLE REPUBLIKY - BĚH KOLEM RYBNÍKA

ŘÍJEN 

1. 10. 2018

3. - 5. 10.

11. 10. 2018

16. 10. 2018

16. 10. 2018

16. - 17. 10.

18. 10. 2018

25. 10. 2018

26. 10. 2018

27. 10. 2018

29. - 30. 10.

31. 10. 2018

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

TESTOVÁNÍ SCIO 6. TŘÍD

ŠKOLNÍ KOLO: PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. TŘÍD

NATÁČENÍ POŘADU ŠIKULOVÉ - 3. TŘÍDA

SBĚR  STARÉHO PAPÍRU

STROMOVÁ ŠTAFETA V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH - 6. B

PROJEKTOVÝ DEN 9. TŘÍD

CO VÍŠ  O ČR? TEST, ŠTAFETA TŘÍD

LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ - 100. LET REPUBLIKY

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO ŠD - POŘÁDÁ ŽP

LISTOPAD 

7. 11. 2018

7. 11. 2018

9. 11. 2018

23. 11. 2018

30. 11. 2018

PLENÁRNÍ SCHŮZE SRPŠ, TŘÍDNÍ SCHŮZKY

INFORMA - 8. a 9. TŘÍDY

KONCERT V KOSTELE SV. ANNY

NÁBOJ - SOUTĚŽ

VITAMÍNOVÝ DEN - NS

PROSINEC 

4. 12. 2018

5. 12. 2018

13. 12. 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ ŠESŤÁKY

MIKULÁŠ 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

LEDEN 

8. 1. 2019

11. 1. 2019

14. - 18. 1. 

31. 1. 2019

KONZULTAČNÍ DEN

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

LYŽAŘSKÝ KURZ - 8. TŘÍD

MAŠKARNÍ KARNEVAL - POŘÁDÁ ŽP

ÚNOR 

11. 2. 2019

12. 2. 2019

19. 2. 2019

26. 2. 2019

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 1. TŘÍDA

VYSTOUPENÍ V SENIORCENTRU ŠK, ŠD

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

SLAVKOVSKÝ SKŘIVÁNEK

BŘEZEN 

2. 3. 2019

2. 3. 2019

11.-15. 3.

29. 3. 2019

PLES SRPŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

JARNÍ PRÁZDNINY

DEN UČITELŮ

DUBEN 

4. 4. 2019

9. 4. - 11. 6.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PLAVÁNÍ 2. - 4. TŘÍDY - ÚTERÝ 11:30 - 12:30

KVĚTEN 
12. 5. 2019DEN MATEK
ČERVEN 
26. 6. 2019SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol