Kalendář akcí

Školní rok  2017/2018

  
DUBEN 
10.4.

Třídní schůzky 17.00 hodin a následně schůze výboru SRPŠ 18.00 hodin

schůzka Anglie 16.45 hodin

12.4.ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 14.30 hodin
24.4.sběr papíru 1. stupeň - 13.30 - 17.00 h.
25.4.sběr papíru 2. stupeň + MŠ - 13.30 - 17.00 h.
27.4.DEN ZEMĚ, Ukliďme Česko
30.4.ŘEDITELSKÉ VOLNO
  
KVĚTEN 
4.5.OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK
13.5.DEN MATEK
16. - 20. 5.Londýn - žáci osmých a devátých tříd
31.5.KONZULTAČNÍ DEN
  
ČERVEN 
1.6.DEN DĚTÍ VE ŠKOLE
3.6.Dětský den se SRPŠ pro rodiny s dětmi 14.00 - 19.00
  

 

 

Ovoce a zelenina do škol