• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Kalendář akcí

Školní rok  2017/2018

  
BŘEZEN 
3. - 11. 3.JARNÍ PRÁZDNINY
17. - 18. 3.Velikonoční výstava
28.3. Den učitelů
29. - 30.3.VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
  
DUBEN 
10.4.

Třídní schůzky 17.00 hodin a následně schůze výboru SRPŠ 18.00 hodin

schůzka Anglie 16.45 hodin

12.4.ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 14.30 hodin
24.4.sběr papíru 1. stupeň - 13.30 - 17.00 h.
25.4.sběr papíru 2. stupeň + MŠ - 13.30 - 17.00 h.
27.4.DEN ZEMĚ, Ukliďme Česko
30.4.ŘEDITELSKÉ VOLNO
  
KVĚTEN 
13.5.DEN MATEK
  
  

 

 

Ovoce a zelenina do škol