• Základní školA Slavkov

    CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA

Podzimní vycházka - 4. třída

Dne 19.10.  jsme vyrazili na podzimní vycházku. Počasí nám přálo a my mohli směle pozorovat změny v přírodě na podzim. K tomu jsme využili dalekohledu i lupy.  Poznávali jsme kůru stromů pomocí hmatu, stavěli příbytky pro lesní skřítky a vnímali krásy podzimu. U toho jsme si nasbírali krásně zbarvené listy a Terezka nás učila pískat na trávu. Nyní už jen čekáme, až se nám po třídě rozletí žlabatky.😊

 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov