• školní družina a klub

Vycházka

V pátek 20. 1. jsme se s dětmi školní družiny vydali na krátkou procházku do lesa. Neodradil nás ani velmi studený vítr, který nás odpoledne trochu potrápil. V průběhu cesty si děti zazpívali, plnili jednoduché aktivity a řešily hádanky. Při této příležitosti jsme starým pečivem nakrmili kačenky. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov