• školní družina a klub

Příslušníci Policie ČR u nás ve školní družině