• školní družina a klub

Příslušníci Policie ČR u nás ve školní družině

Příslušníci Policie ČR u nás ve školní družině

 

V pátek 14.2. jsme ve školní družině přivítali příslušníky státní policie ČR. Pan Vít Maršálek a Dalibor Potepa přišli dětem udělat přednášku na téma „bezpečné chování“. Děti se zábavnou formou dověděly, jak bezpečně přecházet silnici a jak se chodec na silnici chová a co je povinný mít, aby byl na silnici dobře viditelný. Dověděli jsme se, co vše je nutné mít při jízdě na kole. Také jsme byli poučeni, jak se správně zachovat, když najdeme pohozenou injekční stříkačku. Prakticky si děti vyzkoušely dýchání do alkohol testru, mohly si zkusit test na drogy, vyzkoušely si, jak těžká je neprůstřelná vesta a přilba, někteří si zkusili, jak může být bolestivé mít nasazená pouta. Vše bylo dětem vysvětleno velmi zábavnou formou. Děti samotné měly na policisty spoustu všetečných otázek, které jim byly vstřícně zodpovězeny. Všechny děti dostaly od policistů malou odměnu – pexeso, omalovánky, reflexní pásky….

Nakonec měly děti možnost prohlédnout si policejní auto. Z toho byly děti opravdu nadšené. Pan Maršálek dětem ukázal interiér vozu, vysvětlil, co k čemu slouží. Na závěr pustil i houkačku s majáky, což byl pro děti největší zážitek.

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat panu Maršálkovi a Potepovi za poutavou a poučnou přednášku plnou praktických ukázek.

Za ŠD Kateřina Plachká