• školní družina a klub

Přírodovědné odpoledne v ŠD

          V letošním roce se na naší škole uskutečnilo již 2. setkání mladých přírodovědců okolních škol. Tentokrát jsme společně hledali odpověď na otázku: Jak rostliny přezimují? První část našeho setkání probíhala v prostorách atria a školní zahrady, kde jsme společně vzpomínali u vizualizačních tabulí na to, jak se různí zástupci rostlinné říše připravují na zimu, jak poznají příchod zimy a jak reagují na podzimní chlad. Následovaly soutěže skupin dětí v poznávání listů stromů, plodů a rostlin. Hodně zábavy dětem přineslo také skládání puzzle podzimní krajiny. Děti ještě před odchodem domů stihly z nasbíraných přírodnin vytvořit krásné obrázky. Po celé odpoledne panovala přátelská atmosféra, děti se aktivně zapojovaly, soutěžily a s nadšením tvořily. 

 

                                                                                                                                                                            Kateřina Böhmová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov