• školní družina a klub

Páteční návštěva muzea a Vánočních trhů

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov