• školní družina a klub

O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VÝROBEK Z DÝNĚ

Dne 24.10. proběhlo ve ŠD vyhodnocení soutěže O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VÝROBEK Z DÝNĚ. 

Soutěže se nakonec zúčastnilo 33 dětí. V bodování nám pomohli učitelé, kterým  děkujeme. Bylo velice těžké vybrat jen tři nejoriginálnější výrobky, protože všechny dýně byly nápadité, originální, ze zajímavých materiálů ( z perníku, ze dřeva, z plastu, z přirodnin). 

 

Na 3.místě se umístila : Kačenka Lenková  ( 2. třída) se svou Strašidelnou dýní s kloboukem. 

Se stejným počtem bodů se ještě na 3.místě umístila : Nelinka Stříbná ( 1.třída) Dýně z krepového papíru 

 

Na krásném 2. místě se umístila : Beátka Kubánková ( 4. třída)  rybička " Nemo" 

 

A na 1.místě se umístila : Ninuška Černínová

( 1. třída) "Dýňáčkovi". 

 

Děti dostaly diplomy, sladké odměny a věcné ceny. Výhercům moc gratulujem a velká pochvala patří všem dětem, které se do soutěže zapojily. 

 

Za ŠD Hela Korbelová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov