• školní družina a klub

Návštěva hasičského sboru v Opavě

Návštěva hasičského sboru v Opavě

Školní družina navštívila v pátek 21. 2. 2020 Hasičský záchranný sbor v Opavě. Celým odpolednem nás provázel pan Přemysl Ptášník, který s dětmi zopakoval všechna důležitá telefonní čísla (155, 158 a 150). Pak si s dětmi povídal o tom, co vše je náplní práce hasiče. Uvedl dětem nespočet příkladů, k čemu všemu jsou dnes hasiči přivoláváni. Nejsou to jen požáry a autonehody, ale pomáhají při povodních, vyprošťují lidi z různých objektů, zasahují u chemických katastrof, jezdí k popadaným stromům, k utrženým střechám silným větrem atd. Dověděli jsme se, že hasiči slouží 24. hodinové služby, přičemž nesmí opustit budovu zbrojnice, pokud nemají hlášený výjezd. Pan Ptášník nás provedl celým zázemím hasičů, děti tak mohly nahlédnout do posilovny s horolezeckou stěnou, do nově otevřené tělocvičny, nahlédly do pokojů hasičů, viděli jsme spoustu pohárů, které hasiči vyhráli na různých soutěžích. Co ale děti zajímalo nejvíce, byl vozový park a veškerá technika. Viděli jsme auto s plošinou, hasičský jeřáb, sloužící k vyprošťování vozidel. Bylo nám detailně popsáno veškeré vybavení vozidel. Dověděli jsme se, že ne každé vozidlo může vyjíždět k oznámenému případu, že vše je pečlivě rozděleno. Děti měly nespočet otázek, na které pan Ptášník trpělivě a plnohodnotně odpovídal. Tímto bych mu chtěla velmi poděkovat za trpělivost a vyčerpávající informace.

Společně s dětmi jsme si páteční odpoledne opravdu užili.

Za ŠD Kateřina Plachká