• školní družina a klub

Návštěva hasičského sboru v Opavě