• školní družina a klub

Indiánské léto

Indiánské léto v ŠD – loučení s létem

 

Poslední zářijový týden jsme se společně s dětmi tradičně loučili s létem a připomněli si změny týkající se tohoto období – BABÍHO – INDIÁNSKÉHO LÉTA. Pro děti byly připraveny aktivity a činnosti týkající se nastávajícího ročního období - podzimu. Jejich plněním se mohly děti seznámit i s životem a kulturou Indiánů. Protože nám počasí moc nepřálo, museli jsme většinu aktivit s drobnými úpravami realizovat ve vnitřních prostorách školní družiny. Během čtyř odpolední si děti z papíru vyrobily indiánskou čelenku, mohly ulovit zuřivého bizona, kreslily plánek indiánských vesnic, vyrobily si lapače snů, vyrobily si indiánský totem, kolem kterého poté tančily indiánské tance. Děti také vyzývaly indiánské duchy a složily slib indiánským duchům, házely podkovou na cíl, projížděli slalom na koni a našly dávno zapomenutý poklad starého Inču čuny. Po celý týden děti za splněné úkoly sbíraly peříčka na svou čelenku a na konci týdne byli vyhlášeni vítězové.

Tato akce se setkala s velikým nadšením. Všichni jsme si celý týden užili a společně jsme přivítali blížící se podzim.

                                                                                                                                                                           Kateřina Böhmová

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov