• školní družina a klub

Hořící míč

V pátek dne 23.4. 2022 jsme si s dětmi venku zahrály hru Hořící míč. Tato hra je mezi dětmi velice oblíbená. Při této příležitosti jsme tuto  zábavnou hru naučily děti z první třídy, které již tuto hru neznaly. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov