• školní družina a klub

halloween párty

Dne 4.11. se v kulturním domě uskutečnila akce ŠD s názvem "Helloween párty". 

Děti se předvedly ve strašidelných maskách a kostýmech, na kterých si opravdu daly záležet. 

Děti soutěžily a tančily a společné odpoledne si opravdu užily. 

Proběhla také soutěž O NEJLEPŠÍHO TANEČNÍKA, kde se na 

1. místě  umístil ONDŘEJ FENKO ( 5. třída ) 

2. místě ŠTĚPÁN OSLIZLO ( 1.třída ) a na 

3. místě NOAM ZILBERMAN ( 3. třída) 

 

V kategorii NEJLEPŠÍ TANEČNICE se na 

1. místě umístila EMMA JELÍNKOVÁ (3.třída) 

na krásném  2. místě se umístila NINA ČERNÍNOVÁ  ( 1.třída) a na 3. místě KRISTÝNA HRUŠKOVÁ  ( 1. třída) 

 

Soutěž O NEJLEPŠÍ KOSTÝM :

1. místo:  ŠTĚPÁN OSLIZLO ( 1. třída) 

2. místo:  NELA STŘÍBNÁ ( 1. třída) 

3. místo:  ADAM BÁTRLA ( 1.třída) 

Zvláštní cenu získala ŠARLOTA SEIDLEROVÁ 

( 6. třída)  za originalitu své masky a aktivitu na párty. 

 

Za NEJLEPŠÍ TANEČNÍ PÁR byla vyhlášena :

ANETA HANELOVÁ ( 1. třída) a

FILIP HLISTA ( 1. třída) 

Děti obdržely krásné diplomy, věcné ceny a sladkosti.

 

Pochvalu si zaslouží všechny děti, které se akce zúčastnily a velké poděkování rovněž

patří ELIŠCE ZAHLOVÉ a VIKTORII RÁDKOVÉ 

za moderování celé akce. 

 

Za ŠD Helena Korbelová. 

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov