• školní družina a klub

Vyzvedávání dětí ze ŠD

 

Milí rodiče,

jelikož od pondělí 4. 10. budou zahájeny všechny zájmové kroužky na naší škole, vracíme se k původnímu schématu vyzvedávání dětí ze školní družiny.  Děti si budete moci vyzvedávat před vchodem buď po obědě, v 13.00 hodin, v 15.00 hodin anebo v 16.00 hodin po skončení zájmových kroužků. Jelikož se snažíme co nejvíce času trávit venku, je možno si děti osobně vyzvednout na hřišti i v jiných časech. Pokud má dítě odcházet samo, je nutné toto doložit písemně.

Telefonní číslo na školní družinu využívejte již jen v naléhavých a nezbytných případech.