• školní družina a klub

Podzimní vycházka ŠD

V pátek 5. 11. jsme se s dětmi vydali na procházku podzimní krajinou kolem slavkovských rybníků. Malíř podzim zanechal v krajině kolem nás mnoho barev. Děti měly za úkol posbírat co nejvíce barviček na své malířské palety. Činnost děti nesmírně zaujala. Domů si děti odnesly hned dvě vytvořené palety plné barev. Při procházce jsme pozorovali typické znaky podzimu v přírodě, poznávali nasbírané přírodniny, zopakovali jsme si základní pravidla správného chování v přírodě, překonávali jsme strach a trénovali rovnováhu při přecházení kmene spadlého stromu. Zahráli jsme si hned tři pohybové hry a s úsměvem na větrem ošlehaných tvářích jsme se vrátili zpět ke škole.