• školní družina a klub

Plán na červen

 

CO VŠE JEŠTĚ STIHNEME V ŠD A ŠK PŘED LETNÍMI PRÁZDNINAMI 2020

 

  • Den dětí plný netradičních her a soutěží

  • Kreslíme a malujeme: TĚŠÍME SE NA LÉTO

  • Vycházky do okolí s poznáváním přírody

  • Četba dětských knih s vhodnými tematickými aktivitami

  • Pohybové hry venku

  • Pomoc dětí při úklidu her a hraček

  • Rozloučení, vyhodnocení celoročních aktivit