• školní družina a klub

Konečně jsme zase spolu - září 2022

  • Seznamovací hry s dětmi 1. ročníku a novými žáky
  • · Poučení o bezpečnosti, úrazech a pravidlech chování ve ŠD, v tělocvičně, ve venkovním areálu, ve školním klubu, na vycházkách, v lese atd.
  • · Seznamování s řádem ŠD a ŠK
  • · Poučení o pravidlech docházky do ŠD a ŠK, povinnost písemných omluvenek
  • · Účast na vystoupeních na Dnech Slavkova
  • · Hra špikovaná s hledáním pokladu
  • · Soutěž Házej jako Bára
  • · Zábavný týden – Vzpomínky na prázdniny – INDIÁNSKÉ LÉTO

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov