• mateřská školA Slavkov

Pohádka o řepě - Broučci

Pohádka o řepě - Broučci

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov