• mateřská školA Slavkov

Zvířata v zimě - Kuřátka

Interaktivní environmentální program Střediska volného času v Opavě.

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov