• mateřská školA Slavkov

Zimní olympiáda ( Kuřátka)

Zimní olympiáda ( Kuřátka)

Individualizace výuky a rozvoj digitální gramotnosti s využitím mobilních zařízení

Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov